3,600,000 vnđ
1 năm
500,000 Phí cài đặt
Basic
Số máy nhánh
10
Số cuộc gọi đồng thời
10
Kết nối với đầu số 1900 hoặc số cố định
02
Dung lượng ghi âm
5GBGB
Tài khoản chăm sóc khách hàng
10