250,000 vnđ
1 tháng
Reseller Linux P1
Dung lượng
10 GB
Băng thông
Unlimited
Email POP 3
Unlimited
Website limited
Unlimited
FPT account
Unlimited
Database My SQL
Unlimited
499,000 vnđ
1 tháng
Reseller Linux P2
Dung lượng
20 GB
Băng thông
Unlimited
Email POP 3
Unlimited
Website limited
Unlimited
FPT account
Unlimited
Database My SQL
Unlimited
680,000 vnđ
1 tháng
Reseller Linux P3
Dung lượng
40 GB
Băng thông
Unlimited
Email POP 3
Unlimited
Website limited
Unlimited
FPT account
Unlimited
Database My SQL
Unlimited
990,000 vnđ
1 tháng
Reseller Linux P4
Dung lượng
60 GB
Băng thông
Unlimited
Email POP 3
Unlimited
Website limited
Unlimited
FPT account
Unlimited
Database My SQL
Unlimited
199,000 vnđ
1 tháng
Reseller Windows P1
Dung lượng
10 GB
Băng thông
Unlimited
Email POP 3
10 User
Website limited
5
FPT account
Unlimited
Database My SQL
10
899,000 vnđ
1 tháng
Reseller Windows P2
Dung lượng
40 GB
Băng thông
Unlimited
Email POP 3
400 địa chỉ
Website limited
20
Database My SQL
40