2,000,000 vnđ
1 tháng
Colo 2.0M
Rack
Up to 2U
Power
Up to 750W
Đường truyền mạng
100MB
Cổng quốc tế
30MB (Share)
1,700,000 vnđ
1 tháng
Colo 1.7M
Power
450W
Đường truyền mạng
100MB
Cổng quốc tế
10MB (Share)
Rack 1U