155,000 vnđ
1 tháng
Email server 1
Email account
10
Dung lượng
5 GB
IP riêng
1
Số lượng domain
1
300,000 vnđ
1 tháng
Email Server 2
Email account
30
Dung lượng
15 GB
IP riêng
1
Số lượng domain
1
400,000 vnđ
1 tháng
Email Server 3
Email account
50
Dung lượng
25 GB
IP riêng
1
Số lượng domain
1
600,000 vnđ
1 tháng
Email Server 4
Email account
100
Dung lượng
50 GB
IP riêng
1
Số lượng domain
1
700,000 vnđ
1 tháng
Email Server 5
Email account
200
Dung lượng
100 GB
IP riêng
1
Số lượng domain
1
780,000 vnđ
1 tháng
Email Server 6
Email account
300
Dung lượng
150 GB
IP riêng
1
Số lượng domain
1
900,000 vnđ
1 tháng
Email Server 7
Email account
Unlimited
Dung lượng
300 GB
IP riêng
1
Số lượng domain
1