2,400,000 vnđ
Årlig
Web Basic
Băng thông
Không giới hạn
Hosting dung lượng 1000 MB
1,800,000 vnđ
Årlig
Webcare 1.8
Dịch vụ quản trị nội dung website
8,000,000 vnđ
Årlig
Web Combo 1
Băng thông
Không giới hạn
Hosting dung lượng 1000 MB
Addon Email Small 1