2,400,000 vnđ
1 năm
Web Basic
Băng thông
Không giới hạn
Hosting dung lượng 1000 MB
1,800,000 vnđ
1 năm
Webcare 1.8
Dịch vụ quản trị nội dung website
8,000,000 vnđ
1 năm
Web Combo 1
Băng thông
Không giới hạn
Hosting dung lượng 1000 MB
Addon Email Small 1